وقتی همه جهان عزادار می شود

مدیرکل یونسکو ایران با اعلام خبر گرامی داشت عطار نیشابوری و فارابی گفت: زمانی که ارگ بم فروریخت، یا وقتی تاریخِ بغداد را غارت کردند، مانند امروز که ترامپ یک کشور غنی از فرهنگ را تهدید کرده همه جهان عزادارند.

وقتی همه جهان عزادار می شود

به گزارش خبرنگاران، حجت الله ایوبی که در نشست هم اندیشی مراکز فرهنگی، میراث مشترک بشری که توسط یونسکو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، صحبت می کرد، به حضور محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه - در این نشست اشاره کرد و با بیان اینکه ظریف نماد حکمت ایرانی و پرچمدار بهار است، گفت: 70 سال قبل بر ویرانه های جنگ جهانی دوم یک اندیشه زیبا رویید و آن شد که مردم خسته از جنگ به فکر ایجاد یک آرمان شهرِ صلح افتادند، به همین دلیل است که از 70 سال قبل تا امروز یونسکو در جهان آیینه به دست در مقابل ملت ها می ایستد تا خود را به آن ها بنمایاند و داشته های جهانی و فرهنگی را نشان دهد.

او با تاکید بر این که همه داشته ها یادآوری می کنند که ما یک خانواده بزرگ روی زمین هستیم و هویت جهان در همه جهان پراکنده است آن را نشانه ای دانست که تاکید می کند ثروت و سرمایه فقط زر و زور نیست بلکه فرهنگ ها و باورها نیز ثروت و داشته های فرهنگی هستند. ایوبی گفت: زور در بازو و زر در ترازو و قدرت نظامی ثروت چالش برانگیز است که با توجه به جهان اقتصاد به عنوان یک جهان تکثر و رقابت همیشه مدنظر قرار می گیرد در حالی که جهان فرهنگ جهان جان و معنا و یگانگی است.

رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران تهدید ترامپ برای هدف قرار دادن 52 نقطه فرهنگی را تهدید میراث فرهنگی و جراحت به روح فرهنگ یک کشور دانست و گفت: زمانی که ارگ بم فروریخت، یا وقتی تاریخِ بغداد را غارت کردند، مانند امروز که ترامپ یک کشور غنی از فرهنگ را تهدید کرده همه جهان عزادارند.

او با اشاره به جمله ایرینا بوکوا - دبیر کل سازمان ملل متحد - که تخریب میراث فرهنگی را نسل کشی میراثی می داند، گفت: ماجرای ما و مردم امروز ماجرای مرغ های عطار نیشابوری است که برای رسیدن به جامعه پر از صلح و گفت وگو و شهریاری، سیمرغ ها را رها کردند و رنج ها کشیدند تا به کوه قاف رسیدند و دریافتند که ما و آیینه ای که به آن سیمرغ می گوییم در درون خود مردم، باورها و اصالت های آن ها می جوشد.

وی با اشاره به پیام یونسکو که هر کشور باید داشته های خود را در فرهنگ، تاریخ و باورهای خود بجوید اظهار کرد: مدت دو سال تا سال 2019، توسط یونسکو به نام شیخ شهاب الدین سهروردی نام گذاری شده بود، نام گذاری ای که یکی از دلایل آن هزار و هفتصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه جندی شاپور در ایران نیز مطرح بود، دانشگاهی که 500 سال قبل از ایجاد دانشگاه سوربن فعالیت خود را آغاز کرد و با پنج هزار دانشجو و 500 استاد، منشور اخلاق دانشجویی تدوین کرده بود.

ایوبی اضافه کرد: امسال در دو سال آینده ما و کشور قزاقستان به صورت مشترک فارابی را گرامی می داریم. همچنین از امروز تا دو سال بعد ایران عطار نیشابوری را به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های ایرانی در گذشته گرامی می دارد.

امروز فرهنگ، زبان، موسیقی و دین جای دیپلماسی سیاسی را گرفته اند

اشرف بروجردی - رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - نیز در آیین افتتاح این نشست، با بیان این که همدلی و هم اندیشی فرهنگ بشر را در این مرکز فرهنگی (کتابخانه ملی) که منبع حافظه ملی ایرانیان است، همراه با یونسکو پاس داشته و آینده پر از امیدی را برای نسل امروز ترسیم می کنیم، به حضور ظریف در این نشست به عنوان نماد ملی قدرت در کشور اشاره کرد و گفت: در سخن از فرهنگ از ملیت و باورهایی حرف می زنیم که ارزش آفرینند. فرهنگ باورها را به نظم درآورده و زبان مشترک را به کار می گیرد و ظرفیت های موجودی دارد که توصیف کننده لطافت روح و عشق به انسان است و میراث را برای آیندگان خلق و ماندگار می کند.

او با بیان این که جهان نو، جهان قدرت و فرهنگ است، ادامه داد: دیپلماسی فرهنگی به مرور در تعاملات سیاسی جای خود را باز کرده چون فرهنگ زبان مشترک ملت هاست.

بروجردی داده های فرهنگی را دین، دانش، زبان، موسیقی، تعلیم و ده ها نماد فرهنگی دیگر دانست که جای دیپلماسی سیاسی را گرفته اند و گفت: امروز منافع کشورها اقتضا می کند تا ملل در راه صلح قدم بردارند. ظهور و بروز داشته های ملت ها حلقه وصل فرهنگ ها است و مجامع بین المللی چاره ای جز برای حفظ میراث بشری و همکاری در آن ندارند.

او با اشاره به دو بیانیه کمیته بین المللی سپر آبی و مرکز بین المللی جایکا در حمایت از ایران در مقابل تهدید ترامپ گفت: انتظار می رود همه نهادها با همین نگاه به حفظ میراث فرهنگی بپردازند و قوانین وضع شده در سازمان ملل با تصویب کنوانسیون هایی مانند ژنو ، کنوانسیون لاهه در 1949، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در کنوانسیون 1988 و قطعنامه 2347 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایران را که فشرده تاریخ از دوران قبل از تاریخ و اسلام تا حضور اسلام است مورد توجه قرار دهند.

بروجردی اضافه کرد: ایران خانه وجود ماست و تعرض به آن تعرض به همه بشریت است. سهمی از این خانه را میراث ما گرفته است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

تاکید وزیر امور خارجه به کنوانسیون های بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی

در این نشست همچنین محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه - در بخشی از صحبت هایش اظهار کرد: برگزاری چنین نشست موقری برای پاسداشت حریم مراکز فرهنگی و موجودیت غیرقابل تعرض آن ها ابتکار ارزنده ای است که امیدوارم به سهم خود بتواند بار دیگر تصویر شکوهمند و فاخر فرهنگ و تمدن و میراث تاریخی ایران و ایرانی را به جهانیان عرضه کند. مکان ها و آثار فرهنگی - تمدنی شاید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی متعلق به یک قوم یا ملت باشند، اما از لحاظ نقشی که در بازشناسی هویت بشری و انباشت لایه های تاریخی معرفت دارند، متعلق به همگان و فارغ از جغرافیا و مکانند و لذا شایسته است از مفهوم میراث مشترک بشری برای توصیف این دستاوردهای بشری بهره جوییم. از این رو، احترام به آثار فرهنگی و تمدنی، در واقع رعایت حرمت انسانی و کرامت ذاتی انسانی است و در نقطه مقابل، حمله به اموال و میراث فرهنگی، حمله به انسانیت، حمله به روح بشریت و حمله به تاریخ است.

او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به این که در تلاش مشترک و هم افزایی بین المللی برای صیانت و حمایت از مراکز فرهنگی و مظاهر تمدن بشری و مقابله با تهدید و آسیب رساندن به آن ها، جامعه جهانی اسناد مهم و سازوکارهای قابل توجهی را تدوین کرده است، ادامه داد: به عنوان مثال، کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، آسیب به اموال فرهنگی هر ملتی را به منزله آسیب رساندن به میراث فرهنگی تمام بشریت و جرمی نابخشودنی در نظر گرفته است. این کنوانسیون هر نوع حمله و ایراد آسیب به اموال فرهنگی را منع کرده و بر اساس پروتکل دوم (1999) آن، حتی در زمان مخاصمات مسلحانه، اموال فرهنگی، اموال غیرنظامی محسوب شده و نباید مورد حمله قرار گیرند.

وی اضافه کرد: همچنین کنوانسیون 1972 حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان همه کشورهای متعاهد را مکلف می دارد تا از هر گونه اقدام عمدی که مستقیم یا غیرمستقیم، به میراث فرهنگی و طبیعی واقع در سرزمین سایر کشورهای عضو این کنوانسیون آسیب برساند، خودداری کنند. علاوه بر این، بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو1، هر نوع عمل خصمانه علیه بناهای تاریخی، آثار هنری یا اماکن مذهبی که به عنوان میراث فرهنگی یا معنوی مردم یک سرزمین شناخته می شود، ممنوع است. نه تنها حمله و تخریب، بلکه استفاده از این اماکن برای پیشبرد اهداف نظامی نیز ممنوع بوده و عاملین و مرتکبین چنین جنایاتی به عنوان جنایتکاران جنگی شناخته می شوند. اسناد بین المللی متعددی از جمله قطعنامه های صادره از سوی ارکان مختلف ملل متحد و آرای متعدد صادره از سوی محاکم قضایی و کیفری بین المللی نیز بر این مهم و تعهدات عام الشمول اعضای جامعه بین المللی صحه گذاشته اند.

در این نشست محمدجواد ظریف، حجت الله ایوبی و اشرف بروجردی از پرتره شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی رونمایی کردند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "وقتی همه جهان عزادار می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وقتی همه جهان عزادار می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید