آشنایی با مبانی آموزش مالیات و اهمیت حسابداری مالیاتی

به گزارش وبلاگ تجهیزات شبکه، امروزه پرداخت مالیات یک موضوع مهم و قابل توجه برای کسب وکارها محسوب می گردد. صاحبان مشاغل باید مراقب هزینه های خود از جمله هزینه های مالیات باشند تا بتوانند از حاشیه سود خود محافظت نمایند.

آشنایی با مبانی آموزش مالیات و اهمیت حسابداری مالیاتی

مالیات یکی از اصلی ترین منابع عایدیی دولت ها در سراسر جهان است و نقش بسیار مهمی در تامین هزینه های عمومی هر کشور دارد. بدون عایدی مالیات، دولت ها نمی توانند برای برطرف نیازهای مختلف اجتماعی و مالی مردم هزینه نمایند. بنابراین، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تامین منابع مالی برای مصارف عمومی، اهمیت بسیاری دارد.

امروزه پرداخت مالیات یک موضوع مهم و قابل توجه برای کسب وکارها محسوب می گردد. صاحبان مشاغل باید مراقب هزینه های خود از جمله هزینه های مالیات باشند تا بتوانند از حاشیه سود خود محافظت نمایند. به همین خاطر، آموزش مالیات یک امر مهم و ضروری برای مدیران مالی و حسابداران به شمار می رود. موسسه آموزش حسابداری محاسبان با ارائه دوره جامع آموزش قوانین مالیات، سعی کرده در افزایش آگاهی جامعه حسابداران نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا نماید. در ادامه با بعضی از تعاریف و قوانین مالیاتی آشنا خواهیم شد.

مالیات چیست؟

در یک تعریف ساده، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی به دولت پرداخت می نمایند. منابع مالیاتی در ایران به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند.

منظور از مالیات مستقیم چیست؟

مالیات مستقیم، هزینه ای است که بدون واسطه و به طور مستقیم از عایدی یا دارایی اشخاص، به وسیله دولت اخذ می گردد. تمامی افرادی که در ایران زندگی و کار می نمایند، مشمول پرداخت مالیات مستقیم هستند. طبق این تعریف، مالیات بر عایدی اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و… از جمله مالیات های مستقیم به شمار می روند.

مالیات غیرمستقیم چیست؟

مالیات غیرمستقیم یعنی مالیات هایی که دولت، به صورت غیرمستقیم و با واسطه از اشخاص اخذ می نماید. در این نوع مالیات، پرداخت نمایندگان مالیات تعیین نبوده و ارتباط مستقیمی با سازمان مالیاتی کشور ندارد. مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مالیات های غیرمستقیم محسوب می گردد.

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

در ابتدا می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مشمول مالیات به چه معنا است؟ مشمول مالیات فردی است که وظیفه پرداخت مالیات را دارد و مودی نامیده می گردد. براساس ماده 1 قانون مالیات، گروه های زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

 • تمام مالکان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که در ایران یا خارج از ایران کسب عایدی می نماید
 • هر شخصی حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران کسب عایدی می نماید
 • هر شخص حقوقی ایرانی در ایران یا خارج از ایران کسب عایدی می نماید
 • هر شخصی غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در ایران کسب عایدی می نماید

افراد معاف از مالیات

طبق ماده 2 قانون مالیات، بعضی از نهادها مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شهرداری ها، بنیادها و بعلاوه نهادها و سازمان هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می گردد، مشمول پرداخت مالیات نخواهند بود.

مالیات بر عایدی چیست؟

مالیات بر عایدی یکی از رایج ترین انواع مالیات است. بر اساس قوانین مالیات های مستقیم در کشور، هر فرد در جامعه موظف است درصدی از عایدی خالص خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. در ادامه به معرفی بعضی از انواع مالیات بر عایدی می پردازیم.

مالیات بر عایدی مشاغل

عایدی تمام اشخاص حقیقی شاغل در ایران، پس از کسر معافیت های مقرر، مشمول مالیات بر عایدی مشاغل خواهند بود. درواقع شما به عنوان یک فرد حقیقی باید مالیات بر عایدی خود را پرداخت کنید.

بر مالیات بر عایدی اجاره املاک

منظور از عایدی املاک، عایدیی است که به وسیله دریافت اجاره کسب می گردد. به این عایدی مالیات تعلق گرفته و صاحب ملک باید مالیات آن را بپردازد. درواقع، عایدی حاصل از اجاره ملک بعد از کسر 25 درصد از آن (بابت هزینه ها و استهلاک ساختمان) مشمول مالیات بر عایدی املاک می گردد.

مالیات بر عایدی املاک تنها شامل اجاره ملک نیست و نقل و انتقال ملک نیز مشمول مالیات می گردد.

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث با ارائه اظهارنامه به وسیله ورثه تعیین می گردد. وراث تا یک سال پس از فوت فرد فرصت دارند این اظهارنامه را به اداره مالیات ارائه دهند. مالیات بر ارث به همه اموال منقول و غیرمنقول متوفی تعلق می گیرد و ورثه باید قبل از تقسیم اموال بین خود، مالیات آن را پرداخت نمایند.

مالیات بر عایدی حقوق

هرگاه فردی برای شخص حقیقی یا حقوقی کار کند و در ازای این کار حقوق دریافت کند، مشمول مالیات بر عایدی حقوق می گردد. پرداخت مالیات بر عایدی حقوق به عهده کارفرما است، اما این مبلغ به وسیله کارکنان پرداخت می گردد. در حقیقت، قبل از واریز حقوق هر فرد، مالیات او به وسیله کارفرما کسر شده و به حساب دولت واریز می گردد.

مالیات بر عایدی اشخاص حقوقی

بر اساس قانون مالیات، عایدی شرکت های تجاری و بعلاوه بعضی اشخاص حقوقی که به هدف کسب سود فعالیت داشته باشند، مالیات تعلق می گیرد. تشخیص عایدی مشمول مالیات اشخاص حقوقی به دو روش ارائه خوداظهاری و علی الراس صورت می گیرد. مالیات بر عایدی اشخاص حقوقی مهم تر از اشخاص حقیقی است. به همین علت یادگیری و به روزرسانی دانش در زمینه مالیات اشخاص حقوقی برای کسب وکارها از اهمیت بالایی برخوردار است.

حال که با بعضی از انواع مالیات آشنا شدیم، در ادامه قصد داریم به اهمیت آموزش مالیات و بعلاوه مزایای وجود حسابدار مالیاتی در شرکت ها بپردازیم.

اهمیت آموزش مالیات در کسب وکار

با توجه به رویکرد دولت نسبت به موضوع مالیات و اهمیت آن، سازمان امور مالیاتی قادر است با نهایت قدرت از فرار مالیاتی کسب وکارها جلوگیری کند. از مهمترین ابزارهایی که در اختیار این سازمان قرار گرفته، دسترسی به حساب های بانکی است. اینجاست که می توانیم اهمیت آموزش مالیات را عمیق تر درک کنیم. یکی از دلایل اهمیت آموزش مالیات در شرکت ها، جلوگیری از پرداخت مالیات های سنگین و جرایم ناشی از آن است. حسابداران مالیاتی با آگاهی از قوانین مالیاتی می توانند شرکت ها را از جرایم سنگین مالیاتی برهانند.

حسابداری مالیاتی چیست؟

حسابداری مالیاتی (Tax Accounting) به عنوان یکی از روش های حسابداری شناخته می گردد که در آن حسابدار به جای رسیدگی به صورت های مالی مختلف، فقط روی موضوع مالیات و حسابداری امور مالیاتی تمرکز دارد. امروزه حسابداری مالیاتی یکی از ارکان اصلی شرکت ها محسوب می گردد. در سال های گذشته کمتر کسی به اهمیت حسابداری مالیاتی آشنا بود و از این دانش در راستای پیشبرد اهداف خود استفاده می کرد. اما در حال حاضر، بیشتر کسب وکارها دارای حسابداری مالیاتی بوده که به صورت کامل بر روی مسائل مالیات کار می نماید.

حسابدار مالیاتی کیست؟

یک حسابداری مالیاتی باید علاوه بر دانش و تجربه در فرآیند حسابداری، به مسائل حقوقی تسلط نسبی داشته و به قوانین مالیاتی (به خصوص قانون مالیات های مستقیم) اشراف کامل داشته باشد. بعضی از وظایف مهم حسابدار مالیاتی عبارتند از:

 • تهیه و تنظیم گزارش های فصلی
 • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی در سایت سازمان امور مالیاتی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم دفاتر قانونی شرکت مانند دفتر روزنامه و دفتر کل
 • پیگیری مسائل و مسائل مالیاتی و کوشش برای برطرف آن ها
 • مالیات بر عایدی پرسنل
 • تنظیم اظهارنامه عملکرد
 • رسیدگی به پرونده های مالیاتی

یادگیری حسابداری مالیاتی به راحتی و بدون گذراندن دوره های آموزش مالیات امکان پذیر نخواهد بود. علاقمندان به حسابداری مالیاتی یا افرادی که در پی تغییر و ارتقای جایگاه شغلی خود هستند می توانند با ثبت نام در دوره جامع آموزش مالیات (شتاب)، می توانند طی 30 جلسه طلایی با قوانین و مقررات مالیاتی آشنا شوند. اگر در پی ارائه اطلاعات جامع در زمینه آموزش حسابداری، کیفیت بالای خدمات و پایبندی به تعهدات هستید، محاسبان هر سه تجربه را برای شما رقم خواهد زد.

منبع: همشهری آنلاین

به "آشنایی با مبانی آموزش مالیات و اهمیت حسابداری مالیاتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آشنایی با مبانی آموزش مالیات و اهمیت حسابداری مالیاتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید